Лабораторен екип

Д-р Розалия Тодорова Управител Клинична  лаборатория
Д-р Виолина Калудова Зав. Микробиологична лаборатория
Доц. д-р Николета Спасова Зав. Паразитологична лаборатория
Исмигюл Ахмед Старши  лаборант
Стела Костова Рецепционист
Бисерка Маринова Медицински лаборант
Маргарита Бойкова Медицински лаборант
Валентина Хорен Медицински лаборант
Стефка Костадинова Медицински лаборант
Eмилия Борисова Микологичен  лаборант
Руска Кожухарова Микробиологичен лаборант
Зойка Миланова Микробиологичен лаборант
Надя Борисова Хигиенист
Стойна  Иванова Хигиенист