Share
Направи запитване !!!

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение "Сердика" отвори врати през месец февруари 2011 год. и предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. Нашата мисия е да посрещнем високите изисквания на пациента и да се погрижим за най–ценното – неговото здраве.

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София /сградата на бившата болница по ендокринология/ е модерен частен медицински комплекс, разполагащ със съвременна апаратура, позволяваща извършването на редица диагностични и терапевтични процедури. Болницата е сертифицирана по ISO 9001:2008, а също така е акредитирана през 2013г. от Министерство на здравеопазването с най-високата акред. оценка за цялостна дейност (ОТЛИЧНА за срок от 5 години). 

МБАЛ "Сердика" има сключен договор с НЗОК за 69 клинични пътеки и 3 клинични процедури. 

В болницата има следните отделения: 
 

 • Отделение хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия
 • Отделение по анестезия и интензивно лечение
 • Отделение акушерство и гинекология
 • Отделение медицинска онкология
 • Отделение по ревматология
 • Операционен блок
 • Лаборатория по обща и клинична патология
 • Микробиологична лаборатория
 • Клинична лаборатория