Категория: Здравеопазване и Медицина » Болници и Поликлиники

Град: Плевен

Адрес: гр. Плевен, ул. Трите бора 19 и 24 виж карта

Телефон: 064/872 020; 064/692 020; 0878 471 334; 0878 153 599

Уеб сайт: www.svetipantaleimon.com

Share

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България.

Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най - модерните в централна и северна България. В нея се извършват гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и детска ортопедия.

Св. Панталеймон - Плевен ООД е многопрофилна болница и разполага с:

Клиника по ортопедия и травматология - включителни гръбначна хирургия, артроскопска хирурги и детска ортопедия