Share
Направи запитване !!!

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" гр. Пазарджик притежава разрешение МБ – 285 14.02.2012г., издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните дейности: 
Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигнеп в условията на извънболничната помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведенияпо следните медицински специалности:

Хирургия, анестезиология и интензивно лечение, акушерство и гинекология, вътрешни болести, гастроентерология, ревматология, нефрология, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.

МБАЛ "Св. Екатерина" разполага с модерно оборудван стационар. Квалифициран персонал от лекари, медицински сестри и рехабилитатори оказват непрекъснати медицински грижи на пациентите. Болницата има договор със Здравната каса за лечение на здравно-осигурени пациенти от цялата страна по 43 клинични пътеки. Новост в болницата е модерната техника за ендоскопска хирургия и гинекология. Безкръвни операции при болести на черен дроб, жлъчен мехур и женски полови органи. Към болницата функционира МЦ ”Св.Екатерина” със съвременно оборудвани кабинети.