Share
Направи запитване !!!

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Дупница.

МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД, извършва следните дейности:

  • Диагностика и лечение на заболявания;
  • Родилна помощ;
  • Рехабилитация;
  • Диагностика и консултации.
     

"Многопрофилна болница за активно лечение - "Св.Иван Рилски" ЕООД е с функции на районна болница.

"Многопрофилна болница за активно лечение "Св.Иван Рилски" ЕООД осъществява дейността си на адрес: гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2.