Share
Направи запитване !!!

За нас

МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение и рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болинчни условия, медико-козметични услуги. Болницата е с разширени функции и обслужва население от пет общини – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

На 16 април 2004 г. беше сключено споразумение за взаимно сътрудничество и коопериране между Болница ”Дюпон” LLС (ООД), САЩ и МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

Споразумението включва:

- Обмен на информация - похвати и процедури, най-добри практики и др.; консултиране между старшите ръководства на двете болници; обмен на информация относно най-добрите медицински практики между членовете на медицинските персонали.

- Обмен на персонал - посещения на лекари и управленски персонал с цел обучение и въвеждане на нови медицински методи и съвременни практики в лечебно-диагностичния процес, както и споделяне на добрия опит по отношение на хуманитарни обществени дейности.