Консултативно - диагностичен блок

Приемно-консултативни кабинети: 

хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен,  гинекологичен, оториноларингологичен , офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен

Медикодиагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Патологоанатомично отделение
 • Отделение Съдебна медицина

Отделения и кабинети за диагностика:

 • Рентгеново отделение
 • Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
 • Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
 • Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение

Отделения и центрове без легла:

 • Спешно приемно отделение
 • Отделение за трансфузионна хематология
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитация

Ключови думи:

многопрофилна болница за активно лечениемногопрофилна болница за активно лечение Благоевградболници Благоевградболници в странатаакушеро - гинекологично отделениеболнична аптекагастроентерологично отделениедетско отделениеинфекциозно отделениеКлинична лабораторияневрологично отделениенеонатологично отделениеотделение по анестезиологияреанимация и интензивно лечениеотделение по образна диагностикаотделение по ортопедиятравматология и неврохирургияотделение по съдебна медицинаотделение по трансфузионна хематологияотделение по физиотерапия и рехабилитацияотделение по хемодиализаоториноларингологично отделениеочно отделениепатологоанатомично отделениеревмокардиологично отделениеспешно приемно отделениетерапевтично отделениетрудово - експертни лекарски комисииурологично отделениехирургично отделение