Share
Направи запитване !!!

Болнична аптека

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации. 

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа.

Аптеката задоволява нуждите на болничните отделения от лекарствени продукти, като оптимално балансира движението на средствата.

Ключови думи:

многопрофилна болница за активно лечениемногопрофилна болница за активно лечение Благоевградболници Благоевградболници в странатаакушеро - гинекологично отделениеболнична аптекагастроентерологично отделениедетско отделениеинфекциозно отделениеКлинична лабораторияневрологично отделениенеонатологично отделениеотделение по анестезиологияреанимация и интензивно лечениеотделение по образна диагностикаотделение по ортопедиятравматология и неврохирургияотделение по съдебна медицинаотделение по трансфузионна хематологияотделение по физиотерапия и рехабилитацияотделение по хемодиализаоториноларингологично отделениеочно отделениепатологоанатомично отделениеревмокардиологично отделениеспешно приемно отделениетерапевтично отделениетрудово - експертни лекарски комисииурологично отделениехирургично отделение