Административно - стопански блок

Административно - стопански блок се състои от:

Икономическо звено:

  • Администрация;
  • Счетоводство;
  • Канцелария;
  • Библиотека;

Информационно звено:

Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.
Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение. 
 
Помощно обслужващи звена: 

  • Парокотелно стопанство; 
  • Вътреболничен транспорт; 
  • Стерилизационна.

Ключови думи:

многопрофилна болница за активно лечениемногопрофилна болница за активно лечение Благоевградболници Благоевградболници в странатаакушеро - гинекологично отделениеболнична аптекагастроентерологично отделениедетско отделениеинфекциозно отделениеКлинична лабораторияневрологично отделениенеонатологично отделениеотделение по анестезиологияреанимация и интензивно лечениеотделение по образна диагностикаотделение по ортопедиятравматология и неврохирургияотделение по съдебна медицинаотделение по трансфузионна хематологияотделение по физиотерапия и рехабилитацияотделение по хемодиализаоториноларингологично отделениеочно отделениепатологоанатомично отделениеревмокардиологично отделениеспешно приемно отделениетерапевтично отделениетрудово - експертни лекарски комисииурологично отделениехирургично отделение