Share
Направи запитване !!!

Управление

"МБАЛ-Благоевград" АД е акционерното дружество и се управлява от Съвет на директорите в състав:

Д-р Максим Димитров ГАЙДЕВ – Председател

Д-р Виктория Константинова КАРАКОСТОВА-НЕШЕВА - Зам.председател

Д-р Огнян Стефанов МИТЕВ - Изпълнителен директор

Радка ТАСКОВА - Главна медицинска сестра

Д-р Ивайло ДИМИТРОВ - Заместник - директор

Ана ГЕОРГИЕВА - Главен счетоводител

Иванка СОЛАЧКА - Главен юрисконсулт

Техн. секретар - 073/ 82 92 329

Ключови думи:

многопрофилна болница за активно лечениемногопрофилна болница за активно лечение Благоевградболници Благоевградболници в странатаакушеро - гинекологично отделениеболнична аптекагастроентерологично отделениедетско отделениеинфекциозно отделениеКлинична лабораторияневрологично отделениенеонатологично отделениеотделение по анестезиологияреанимация и интензивно лечениеотделение по образна диагностикаотделение по ортопедиятравматология и неврохирургияотделение по съдебна медицинаотделение по трансфузионна хематологияотделение по физиотерапия и рехабилитацияотделение по хемодиализаоториноларингологично отделениеочно отделениепатологоанатомично отделениеревмокардиологично отделениеспешно приемно отделениетерапевтично отделениетрудово - експертни лекарски комисииурологично отделениехирургично отделение