Сервизна дейност

Логис Транс разполага с високотехнологичен набор от съоръжения за извършването на ремонтни дейсности по превозните средства.

Разполагаме със собствена материална база и квалифициран работен персонал, където могат да се извършват следните дейности:

  • Смяна на масла и филтри;
  • Смяна на дискове, накладки и т.н;
  • Лепене на брезенти;
  • Ремонт на дюшемета на ремаркета;
  • Смяна на гуми.