За нас

 

Ловно рибарско дружество Сокол организира участия в ловни състезания и извършва търговия с ловни оръжия и принадлежности, на територията на град Оряхово.

Дружеството предлага на любителите на лова курсове за ловджии.

Към ЛРД Сокол град Оряхово се включват 24 съседни, принадлежащи към него ловностопански района, с обща площ 95 812.9 хектара. Ловно рибарското дружество включва в обхвата си общините Оряхово, Мизия и Козлодуй.

 

Дружеството се намира в границите на Регионална дирекция по горите Берковица и в района на действие на горско стопанство Оряхово.

Ловно рибарско дружество Сокол извършва следните дейности:

  • откриване и закриване на ловния сезон;
  • организиране на лов, състезания и обстрел на дивеч;
  • риболов;
  • стопанисване на горските райони в областта;
  • опазване от незаконна сеч, залесяване на откритите райони и защита от горски пожари.

 

Предлага на своите клиенти оръжие и принадлежности за лов и риболов. ЛРД Сокол град Оряхово организира ловни сбирки и състезания по риболов.

Провежда курсове за млади ловци, като изискванията са - кандидатите да са пълнолетни граждани на България.