За нас

Фирма ЛИДЕР СЪЧМАЛИЕВ ЕООД е специализирана в проектирането, производството и монтажа на висококачествена алуминиева и PVC дограма, сертифицирана по ISO 9001 : 2008. Фирмата разполага с производствен цех в град Стара Загора.

ЛИДЕР СЪЧМАЛИЕВ ЕООД е фирма, специализирана в отрасъл, свързан с повишаване енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради - проектиране, производство и монтаж на PVC дограма и е сертифицирана по ISO 9001 : 2008. Фирмата разполага с 500 кв.м. покрита площ и пълното оборудване необходимо за производството. В нея работят служители с техническа квалификация и дългогодишен опит в бранша. Производствения цех на фирмата е оборудван с високопроизводителни и модерни машини последно поколение, намира се в гр.Стара Загора. Технологичното оборудване за производство на алуминиеви и PVC продукти е достатъчно за големия обем поръчки. Фирмата използва алуминиеви профили от сериите на ’’ ALUMIL’’ и с немските РVС профили ‘‘ Funke Gruppe ’’, ’’PROFILINK‘‘, ''VIVA PLAST'' и ‘‘ BLICK ‘‘.

Фирма ЛИДЕР СЪЧМАЛИЕВ ЕООД работи изключително с немските РVС профили Funke Gruppe водещ производител на РVС системи. Доставките на профили се извършват директно от складовете на фирмата в Германия, което е гаранция за отлично качество. Разновидности на FunkeGruppe профилите : Три - камерни и Пет –камерни за прозорци и врати. Устойчиви на стареене и атмосферни влияния, те осигуряват: дългогодишно безупречно функциониране, позволяват лесно отваряне и затваряне на крилото, предотвратяват проникването на вода и прах в касата, отлична термоизолация: Коефициент на топлопреминаване : 1,2 W / m 2 K при използване на подходящ стъклопакет, звукоизолация съгласно DIN 52 210 и DIN EN ISO 717-1 : В зависимост от вида на профила и остъкляването звукоизолацията може да се достигне до 55 dB. Устойчивост на вятър съгласно DIN 18055 : при позитивно налягане от 750 Pa, повтарящо се 50 пъти и при буря при налягане 1000 Pa, функционалните качества на РVС прозореца и връзките с обкова се запазват.

Разработването на профилите е базирано на дългогодишен опит в технологиите за получаване на изкуствените материали и тяхната обработка. РVС профилите Funke Gruppe са сертифицирани от всички упълномощени немски организации и подлежат на строг контрол. Те се изработват от поливинилхлорид, към който се добавят: стабилизатори и титанов окис, осигуряващи белотата на профила и запазването на цвета за дълго време, модификатори за ударна якост, осигуряващи равномерно молекулярно разпределение на различните компоненти в състава на сместа за РVС профила. Те заемат около 6 - 7% от обема на сместа и образуват в нея мрежеста структура, осигуряваща поемането на механични натоварвания, реактиви, подобряващи полимеризацията, пълнители, пигменти и др. Всички тези съставки осигуряват на Funke Gruppe профилите висока устойчивост на климатични въздействия и стабилни механични свойства в продължение на повече от 30 години. С цел максималното улеснение на клиента предлага ЛИДЕР СЪЧМАЛИЕВ ЕООД окомплектоване със щори, противо - насекомни мрежи, первази, козирки и довършителни работи.