За нас

История и екип:

ЛАКТИНА ООД е съдадена през 2000 година. Офисът и производствената база се намират в гр. Банкя, в полите на Люлин планина, на 10 км. от София.

Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и производство на активни субстанции, стартерни култури (закваски) и други биологично активни продукти на млечна основа.

Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури. В изградените микробиологичен и физикохимичен център в ЛАКТИНА ООД се извършват анализи и научни разработки на продукти и технологии под ръководството на висококвалифицирани учени и производствени специалисти с дългогодишен опит в областта на млечната индустрия, медицината и микробиологията. Изследователският екип на фирмата в момента включва четирима научни работници с докторска степен и три технически асистента с многогодишен лабораторен опит. Производственият процес се провежда и контролира от квалифицирани оператори и технически персонал.

Производствена и лабораторна техника и оборудване:

 • Автоматизирана ферментационна система 3С снабдена с компютърно управление и оригинален софтуеър за управление и контрол, Франция
 • Автоматизирани промишлени лиофилизатори 4 броя
 • Лабораторни лиофилизатори 2 броя
 • Пакетажни машини 2 броя
 • Мелтачна машина
 • Инсталация за физикохимични анализи

Оборудване на съвременно ниво - физикохимична и микробиологична лаборатория за разработване на иновативни продукти, хранителни среди и контрол на производството:

 • Микроскоп, Kruss, Германия
 • Микроскоп OLYMPUS CX31 снабден с дигитална камера ALTRA20
 • pH-метър MP220 METTLER Toledo, Швейцария
 • Лабораторни аналитични везни METTLER Toledo, Швейцария
 • Анализатор на мляко Lactoscan, Milkotronic Ltd., EС
 • Фризер за дълбоко замразяване на биологични материали Biofreezer, Forma scientific, САЩ
 • Фризер за дълбоко замразяване на биологични материали SANYO, Ultra Low, Япония
 • Спектрофотометър JENWAY 6300, UK
 • Лабораторна сушилня LABORBIO, България
 • Дестилатор EK3004 LABDIST, България
 • Биологични инкубатори Binder, Германия
 • Стерилен лабораторен бокс FASTER Bio60, Burdinola, Италия