Складиране

Разположен в източната индустриална зона на София, с бърз достъп до международен път Е 80 (Европа – Турция) и Е 79 (Европа – Гърция).

  • Експресна доставка на пратки от склада до получатели в цялата страна; консолидиране на групажни пратки за износ.
  • Комбинирани превози и претоварвания.
  • Митническо агентство и представителство.
  • Застрахователни услуги