Комплектни товари

  • Доставки по цял свят с автомобили, железница, кораби и самолети
  • Редовни линии от/до Бенелюкс, Германия, Австрия, Франция, Ирландия, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Испания, Дания, Финландия; доставки в страната; консолидиране на малки пратки
  • Комбинирани транспортни технологии
  • Превози с контейнери
  • Транспортни проекти / Комплектни доставки
  • Специфични операции в свободни безмитни зони
  • Комплекти и контейнеризирани товари по шосе, железница и море