Групажни пратки

  • Международни групажни линии съвместно с оператори на складове и транспортни мрежи за доставки до краен получател в съответните държави.
  • Групажни линии от/до Бенелюкс, Германия, Австрия, Франция, Ирландия, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Испания, Дания, доставки в страната, консолидиране на малки пратки.
  • Експресни доставки на различни по обем пратки.
  • Качествен контрол на извършваната услуга.