За нас

Фирма Лагермакс Спедицио България ЕООД извършва спедиция, вътрешен и международен транспорт.
 
Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт със собствени и наети превозни средства.

Лагермакс Спедицио България ЕООД предлага складиране на входящи и изходящи групажни пратки от и за Европа.

Фирмата разполага с автопарк от собствени автомобилни композиции за извършване на международен и вътрешен транспорт.