Категория: Селско и горско стопанство » Земеделие

Град: Бургас

Адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 70, вх. 3, ет. 1

Телефон: 0898 462 885

За нас

Любчев ЕООД се занимава със специализирана в почвоподготовка на лозови насаждения, подготовка на почви за овощни насаждения, обработка на почвата на земеделски площи и почвоподготовка на горите за залесяване.

Фирмата работи в областта на земеделието. Занимава се и с направа на горски пътища за износ на дървен материал.

Почвоподготовка и обработка на почви

Почвоподготовката е процес, при който почвите на земеделските земи се подготвят така, че да се създадат най-благоприятни условия за развитие на растенията.

Основните дейности при обработка на почвата са риголване, подравняване, фрезоване, механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на пънове, избутване на изкоренени пънове, подравняване на площта след изкореняване, подравняване на площта след риголване

Чрез подходяща обработка се подобряват някои от качествата на почватаи особено водопропускливостта, влагоемността, способността й да пропуска повече въздух и др.

Чрез обработка на почвите се подобряват въздушният, топлинният, водният и хранителният режим в по-долните слоеве и се улеснява проникването на кореновата система на растенията на по-голяма дълбочина. Заедно с нея в почвата трябва да се внесат и колкото може повече органични вещества — оборски тор, компост и др.

Риголване на почва

Дълбоката обработка на мястото, което ще се засажда със земеделски насаждания, се нарича риголване илиобръщане. При риголване богатият с хранителни вещества повърхностен почвен пласт се поставя отдолу, а подпочвата се изнася на повърхността.

Риголването създава възможност за по-дълбоко проникване на въздуха в почвата, който е необходим за развитието на кореновата система и за по-активната дейност на почвените микроорганизми. Извършва се при засаждане на овощни градини и лозя.

Едновременно с риголването може да се извърши и торене. Така почвата ще се обогати с хранителни вещества и ще се подобри структурата й.

Торът се разхвърля предварително по повърхността на почвата и с риголването се заравя дълбоко. Когато се изкопават ямки или се риголва на ленти, торът се поставя в ямката или рова, след като на дъното е нахвърлян пласт почва около 20 см.

Обогатяването на почвата с повече хранителни вещества преди риголването има голямо значение за създаването на силни растения, от които е възможно да се получават високи добиви.