Share
Направи запитване !!!

За нас

ЛОДЖИСТИК ГРУП ООД, е част от група компании опериращи в областта на морския, сухопътния и железопътния транспорт.

Главна цел на тези копмании е създаване, управляване и развививане на логистични системи по дефинирани от клиентите параметри.

В контекста на целите на развитието на бизнеса си ние видяхме необходимост да покрием входните точки на Република България по море, за да сме в състояние да поддържаме създадените от нас системи на високо ниво на ефективност, качество и надеждност във всички входни/изходни точки на държавата.

Ние сме изградили стратегически партньорства с Корабособственици и оператори на плавателни съдове, опериращи основно в Черно и Средиземно Море, Корабни Агенции опериращи в пристанищата на горепосочените водни басейни.

Лоджистик Груп ООД дава възможност на своите клиенти да възлагат всички логистични изисквания на вътрешния пазар, в международен план, и в световен мащаб.