Share
Направи запитване !!!

Проектиране

Можем да отговорим на запитвания от всеки един аспект на строителството.

Високо клалифицирания екип, технологиите, материалите и не на последно място опита ни позволяват успешно да сътрудничим при изграждане на  всякакъв тип обекти:

 • Индустриални производствени помещения;
 • Енергетика – АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ВяЕЦ, трафопости, подстанции и др.
 • Петролни рафинерии
 • Хранитално – вкусова промишленост
 • Фармацевтика
 • Спортни съоръжения
 • Екологични обекти:  пречиствателни станции за  питейни и отпадни води, водохранилища и др.
 • Гаражи, паркинги, авто-сервизи
 • Закрити и открити спортни съоръжения
 • Здравни и фармацефтични заведения
 • Офис сгради, хотели, жилища, изложбени зали
 • Инфраструктура – пътища, гари, летища, пристанища
 • Инженерни обекти – мостове, тунели, язовири и др.