Категория: Здравеопазване и Медицина » Медицински центрове и кабинети

Град: Бургас

Адрес: гр. Бургас, бул. Ст. Стамболов 73 – Хирургичен корпус на МБАЛ Бургас АД, ет. 7

Телефон: 056/82 01 42; 056/87 66 63; 056/53 10 68

Факс: 056/85 98 30

Уеб сайт: www.onkobs.bg

Отделение по лъчелечение

Началник отделение: д-р Иван Пеев; тел: 056/87-66-5

Манипулационна: тел: 056/87-66-71

 

Провежда самостоятелна, комбинирана и комплексна лъчетерапия в лечението на злокачествените заболявания.

Отделението разполага с 47 легла, в това число  20 за краткосрочен престой.