MОДИФИКАТОРИ

С използването на кофъчно-металургични процеси в съчетание с комбинация от наличните агрегати за топене, "Кометех" ООД осъществява малотонажно производство главно на графитизиращи модификатори.