ФЕРОАЛУМИНИЙ

През последните години фероалуминия се наложи като особено надежден инструмент за акуратно откисление и прецизно контролиране на остатъчната концентрация на алуминий в стоманата.

Малотонажното производство на фероалуминий се осъществява по технология, комбинираща два топилни агрегата и с използване на кофъчно-металургични процеси.

Предлагаме три марки на фероалуминий, които отчитат специфичните условия на приложение. (по поръчка можем да доставяме и извън посочените по-долу размери).