Share
Направи запитване !!!

РЕГЕНЕРИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

Възможността за подобряване на експлотационните свойства на графитовите електроди, чрез нанасяне на многослойно покритие, ни позволява да предложим на нашите клиенти регенерирани графитови електроди с размери от 150 mm до 400 mm (6" - 16"), с експлоатационни свойства, еквивалентни на електродите за "висока мощност" (НР) и "ултра висока мощност" (UHP).

Регенерираните електроди се изработват от използвани и бракувани, в т.ч. и счупени UHP електроди, чрез сушене, престъргване, нарязване на нови нипелни гнезда и изработване на покритие.

Специализацията в пазарната ниша на електродите с малък диаметър, позволява на "Кометех" ООД да концентрира своя дългогодишен опит в използването на регенерирани електроди със защитно покритие, върху приложения като малки ел.дъгови топилни пещи в металолеенето, кофъчно-металургични пещи и специални пещни приложения като отстойници и утаители в цветната металургия.