РЕГЕНЕРИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

Възможността за подобряване на експлотационните свойства на графитовите електроди, чрез нанасяне на многослойно покритие, ни позволява да предложим на нашите клиенти регенерирани графитови електроди с размери от 150 mm до 400 mm (6" - 16"), с експлоатационни свойства, еквивалентни на електродите за "висока мощност" (НР) и "ултра висока мощност" (UHP).

Регенерираните електроди се изработват от използвани и бракувани, в т.ч. и счупени UHP електроди, чрез сушене, престъргване, нарязване на нови нипелни гнезда и изработване на покритие.

Специализацията в пазарната ниша на електродите с малък диаметър, позволява на "Кометех" ООД да концентрира своя дългогодишен опит в използването на регенерирани електроди със защитно покритие, върху приложения като малки ел.дъгови топилни пещи в металолеенето, кофъчно-металургични пещи и специални пещни приложения като отстойници и утаители в цветната металургия.