РАФИНИРАН ЧУГУН

Рафинираният чугун е основна суровина при производството на сферографитни високояки чугуни. 

В леярската индустрия този материал е познат с фирмени марки от типа: "Сорел", "Кугра зет", "Нодал" и др.

"Кометех" ООД притежава собствени технологии (ноу-хау) за обезманганяване и обезсярване на течен чугун в кофата, които успешно отдавна се прилагат във фирма "Осъм" АД, гр. Ловеч.

На базата на тези технологии фирмата осъществява малотонажно производство и предлага три марки рафиниран чугун на блокчета.