ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ ГРАФИТОВИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕЛЕКТРОДЪГОВИ ПЕЩИ

"Кометех" ООД притежава "ноу-хау" и специализирано автоматизирано оборудване, които използва за покриване на работната повърхност на графитовите електроди с многослойно защитно покритие.

Bосновата на технологията за нанасяне на покритието са високотехнологичните EAS (електродъгово разпрашаване) и DCРАН (постояннотоково плазмено-дъгово нагряване).

За изграждане на отделните слоеве се използват метални телове и емулсия от финодиспергирани SiC, B2O3, TiO2, Siмет, Alмет. Bръзката между графита и отделните слоеве се осъществява чрез обработка с DCPAH.

Защитното покритие е само тънък повърхностен филм с дебелина до 800 m?, химически свързан с графита. Специфичните свойства на покритието създават две нови характеристики на електродите:

  • графитовият електрод в работното пространство на пещта е напълно защитен от окисление до разрушаване на покритието, с което значително се забавя началото на интензивното  странично окисление;
  • ниското електросъпротивление на повърхностния защитен слой дава възможност за увеличаване на токовото натоварване на електродите с 20 – 25%