Share
Направи запитване !!!

ГРАФОЛИТ

През последните години Графолитът беше признат като най-качествения навъглеродител при производството на сферографитни чугуни в България.

Графолитът се получава при механичната обработка на графитови електроди за електродъгови пещи преди нанасяне на защитното покритие или при тяхното регенериране.

Използването на самостоятелна (само за прахове и стружки от обработката на графитни материали) вентилационна система в специализираното за целта отделение на нашия производствен цех, осигурява стабилно качество на навъглеродителя, като изключва възможността от замърсяване.

Благодарение на своята особено висока чистота и графитна кристална структура, Графолитът е уникална разновидност на въглерода, осигуряваща значителни предимства.

Екстремно ниското съдържание на летливи  вещества в Графолита го правят перфектен материал за използване в последните стадии на обработка на чугуна и стоманата в кофата.