ГРАФИТОВИ ИЗДЕЛИЯ

Репутацията на "Кометех" ООД като производител на разнообразни по вид и предназначение графитови изделия е отдавна призната в България.

От графитови тигли, поти чаши до графитови помпи за течни метали и стопорни системи за непрекъснато леене на цветни метали, ние доставяме на нашите клиенти изделия от графит и графитошамот, удовлетворяващи максимално техните специфични изисквания.

С оглед на това нашите изделия се изработват предимно по чертежи и размери на клиента, като вида и качеството на използвания графит се избират в съответствие с условията на експлоатация на изделието.