ГРАФИТОВИ ЕЛЕКТРОДИ С ПОКРИТИЕ НА КРАИЩАТА ЕСЕ®

Идеята на защитното покритие на краищата на електродите, т.е. само в зоната на нипелните гнезда е да се запази по-дълго време стената на гнездото на електрода достатъчно дебела, респ. намаляване на разхода от т. н. "угарки" (отпаднали от нипелното гнездото парчета).

ЕСЕ® електродите се предлагат в два варианта: с непроводимо (зелено) и с проводимо (бяло) покритие.

Проведеният през 2006 год. опит върху UHP графитови електроди с покритие на краищата с диаметър 600 мм (24") на 100 тонна UHP пещ даде окуражаващи, с оглед приложението резултати.