ФЕРОНИКЕЛ

"Кометех" ООД е познат в България като единствен производител на фероникел.

След близо 10 години опит в използването на нашата патентирана плазмено-дъгова постояннотокова електрoпещ (DCPAF) за рециклиране на ценни метали от отпадъчни материали, фирмата регулярно произвежда фероникел от типа на марка FeNi20HC по ISO-6501, чрез пирометалургично рециклиране от бракувани NiFe и NiCd акумулатори и NiCd, Ni MeH домашни батерии, никелсъдържащи катализатори, шламове и др. отпадъци.

Произведеният от "Кометех" ООД фероникел намира добър прием както в страната, така и в чужбина, при производството на легирани стомани и корозионноустойчиви сплави.