Пазари

Технологията за постояннотоково плазмено-дъгово нагряване и топене, развита от "Кометех" ООД, в съчетание с приложението на кофъчно-металургични операции при малки обеми на стопилката позволяват на фирмата да се специализира в малотонажното производство на специални сплави на желязна основа преназначени металургията и металолеенето.

Фирмата разполага с няколко специализирани машини за нанасяне на покритието върху графитовите електроди.

Освен в България, понастоящем електродите с покритие се произвеждат и използват главно в кофъчни пещи и по-малки дъгови пещи в Германия по български лиценз.

Специализираният машинен парк в нашето Графитово отделение ни позволява да изработваме разнообразна гама от изделия с най-различна конфигурация от различни по качество и свойства графитни и графитошамотни изделия.

Сервизната и инженерингова дейност на фирмата е концентрирана главно в малотонажните агрегати и съоръжения за металолеенето.

Пазарните страници, разположени от дясната страна ви дават нформация за всяка пазарна ниша и ще ви свърже директно със страниците на продуктите, използвани от тези консуматори.