За фирмата

"Кометех" ООД се специализира главно в областта на съвременните пирометалургични технологии, намиращи индустриално приложение в металургията, металолеенето и рециклирането на ценни метали. 

Фирмата произвежда и доставя висококачествени графитни изделия и материали, защитни антиоксидантни покрития върху графит, и специални феросплави.

Солидният експертен и производствен опит на нашите cпециалисти  ни позволява да предлагаме широк спектър от инженерингови услуги, в т.ч. отделни малотонажни съоръжения и агрегати за металолеенето.

Чрез непрекъснато въвеждане на нови и съвременни технологични решения във всички аспекти на нашите производства, инженеринг и услуги, ние се стремим да отговорим на високите изисквания към качеството, разхода на материали и защитата на работната и околна среда на нашите клиенти.