Share
Направи запитване !!!

Хирургия

 

 

В хирургичния кабинет се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични хирургични заболявания. Диагнозата се поставя посредством клиничен преглед, лабораторни, ехографски и рентгенови изследвания.

Посредством пълния набор хирургично оборудване и инструментариум, кабинетът предлага предоперативна подготовка на спешни и планови хирургични интервенции.

Лекарски екип:

Д-р Кънчо Костадинов /Хирургия/