Физиотерапия и рехабилитация

 

Дейността на кабинета е насочена към физиотерапия и рехабилитация

Професионално подготвения екип предлага следните кинезитерапевтични техники:

  • Пасивни упражнения
  • Позиционна терапия
  • Масаж – общи техники
  • Масаж със специализирани техники
  • Механотерапия
  • Дихателна гимнастика
  • Аналитична лечебна физкултура
  • Лечебна физкултура с уреди
  • Обучение за ползване на протези
  • Трудотерапия и обучение в дейности от ежедневието

Лекарски екип:

Д-р Линка Господарска /Физикална и рехабилитационна медицина/