Пулмология

 

Основните дейности на пулмологичния кабинет са:

  • лечебно-диагностична – извършване на амбулаторни и спешни прегледи, използване на неинвазивни и инвазивни методи за диагностика и лечение, възможност за извършване на бронхоскопия с биопсия и лаваж
  • профилактична – скрининг на белодробна туберкулоза, ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест), бронхиална астма
  • рехабилитационна – проследяване и динамичен контрол на кислородотерапия, на назначените инхалаторни антиасматични медикаменти в домашни условия
  • диспансеризация на хронични белодробни болести

Кабинетът е оборудван със съвременна високотехнологична апаратура:

-        спирометър SCHILLER SP-1

-        бронхоскоп OLYMPUS

 

Лекарски екип:

Д-р Иво Станчев /Пневмология и фтизиатрия/