Онкология

 

В кабинета по медицинска онкология се извършват следните дейности:

  • Консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания;
  • Диагностика на първични тумори и метастази;
  • Планиране и подготовка на документи за прием в болнично лечебно заведение;
  • Определяне и проследяване лекарствената терапия на онкологично болни пациенти;
  • Диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания.

 

Лекарски екип:

Д-р Бонка Попова /Медицинска онкология/