Share
Направи запитване !!!

Клинична лаборатория и имунология

 

В Клинична лаборатория и клинична имунология:

 • се използват високотехнологична апаратура и утвърдени лабораторни методи
 • качеството на извършените изследвания се гарантира от система на строг вътрешен и външен (национален) качествен контрол
 • работят лекари със специалност Клинична лаборатория и Клинична имунология, които ще Ви консултират за правилното назначаване и интерпретиране на Вашите резултати
 • има сключени договори с високо специализирани и акредитирани имунологични, генетични и вирусологични лаборатории, като звена подизпълнители за изпълнение на определени специализирани изследвания
 • се използва лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултати от всички проведени изследвания

Лабораторията  разполага с модерна апаратура за извършване на следните видове изследвания:

 • Хематология
 • Клинична химия
 • Електролити и олигоелементи
 • Урина (Качествени и количествени проби)
 • Кръвосъсирване скрининг
 • Кръвосъсирване - наследствена тромбофилия - специализирани изследвания - PCR
 • Функционални тестове
 • Сърдечни маркери
 • Маркери на възпаление
 • Окултни кръвоизливи
 • Хуморален имунитет
 • Клетъчен имунитет
 • Хормони (тиреоидни, полови и други)
 • Туморни маркери
 • Метаболитни маркери
 • Инфекциозни маркери – вирусология и серология
 • Автоимунитет
 • Квантиферонов тест QuantilFERON-TB Gold
 • Тест алергени за определяне на специфично IgE (срещу 20 алергена)

 

Лекарски екип:

Доц. д-р Ангел Петров /Клинична лаборатория/

Д-р Светла Гечева /Клинична имунология/