Share
Направи запитване !!!

Кардиология

 

Професионално подготвеният екип и модерната апаратура създават възможности за диагностика и лечение на социално значимите заболявания на сърдечно-съдовата система.

Извършват се следните високоспециализирани дейности:  

  • Амбулаторни кардиологични прегледи
  • Предоперативни кардиологични консултации
  • Експертиза на временната неработоспособност
  • Диспансерен контрол на сърдечно болни
  • Велоергометрии
  • ЕКГ
  • Ехокардиографии

 

Лекарски екип:

Д-р Марияна Тодорова /Кардиология, Вътрешни болести/

Д-р Лъчезар Смилов /Кардиология, Вътрешни болести/