Share
Направи запитване !!!

Ендокринология и болести на обмяната

 

Работата на кабинета е насочена към:

 • Диагностика и  лечение на заболявания на жлезите с вътрешна секреция (щитовидна, задстомашна, надбъбречна, хипофиза)
 • Диагностика и лечение на  болести на обмяната на веществата (диабет, метаболитен синдром, подагра)
 • Обучение на болен с ендокринно заболяване в създадения „Обучителен център за пациенти със захарен диабет и метаболитен синдром”
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
 • Диспансерно наблядение на пациенти

Голямо предимство на този кабинет е възможността в ДКЦ да се осъществят:

 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехография на коремни органи
 • Широка гама хормонални изследвания
 • Изследване на туморни маркери
 • Проследяване на стойностите на кръвна захар, гликиран хемоглобин, кръвозахарен профил, липиден статус.

 

Лекарски екип:

Д-р Снежина Ковачева /Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести/

Д-р Цанка Янкова /Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести/