Отделение за анестезия и интензивно лечение

 

Екипът от опитни анестезиолози и анестезиологични сестри осигурява високоспециализирани грижи за пациентите, включително чрез прилагане на ефективни методи за обезболяване в следните направления:

Анестезиология

  1. Преданестезиологична  консултация
  2. Анестезиологична дейност

Интензивно лечение

  1. След тежки оперативни интервенции
  2. На пациенти в критично състояние, с нарушени жизнени функции при:
  • Коматозни състояния, неиндицирани от травми
  • Комбинирани и/или съчетани травми
  • Токсоалергични реакции

Лекарски екип:

Д-р Тодор Хинов /Анестезиология и интензивно лечение/ 

Д-р Стоян Владински /Анестезиология и интензивно лечение/

Д-р Иван Иванов /Анестезиология и интензивно лечение/

Д-р Дочо Дочев /Анестезиология и интензивно лечение/

Д-р Тодор Тодоров /Анестезиология и интензивно лечение/