Отделение "Уши-нос-гърло"

 

Извършват се високоспециализирани диагностични и лечебни дейности, единствени за региона:

Външен нос и околоносни кухини:

 • корекция на външен нос
 • оперативно лечение на затруднено носно дишане
 • екстракция на чуждо тяло, вкл. ринолит от носа
 • полипектомия
 • мукотомия

Външно и средно ухо:

 • корекция на външно ухо (ушна мида)
 • отстраняване на тумори от външния слухов канал и бенигнени образувания от външно ухо
 • стапедопластика
 • мастоидектомия

Ларинкс, хипофаринкс:

 • микроларингохирургия за отстраняване на доброкачествени тумори и вземане на биопсия

Шия:

 • отстраняване на тумори от слюнчени жлези
 • отстраняване на кисти, фистули и ограничени кожни лезии

Лечение на сънна апнея:  

 • уволопластика с високочестотна терапия (HFITT)

 

Лекарски екип:

Проф. д-р Иван Ценев д.м.н. /УНГ болести/

Д-р Христо Тотевски /УНГ болести/