Ортопедо-травматологично отделение

 

В отделението по ортопедия и травматология се извършват следните оперативни интервенции:

  • Лечение на костни счупвания:
  1. неоперативно, чрез поставяне на гипсова имобилизация
  2. оперативно, при разместени и вътреставни фрактури, чрез наместване и постаняне на импланти
  • Консервативно и оперативно лечение на мекотъканни увреждания на горни и долни крайници
  • Артроскопска диагностика и оперативно лечение
  • Хирургия на ръка - най-често това са заболявания свързани с притискане на нерви или сухожилия в анатомични канали на китката или пръстите, които водят до болка и нарушение на функцията, движенията и сетивността на ръката
  • Оперативно и консервативно лечение при вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат
  • Хирургично отстраняване на кисти и туморни образования и поставяне на хистологична диагноза

 Болницата разполага със съвременна артроскопска апаратура, чрез която се осъществяват диагностика и лечение при остри и хронични увреждания на колянна, раменна и глезенна става. Благодарение на тази техника чрез минимална инвазивност и под непосредствен мониторинг /зрителен контрол/ се откриват увреждания в ставите, които се коригират или отстраняват по оперативен път. Премахват се увредените части от менискуси, свободни фрагменти и се извършва пластично възстановяване на лигаментарни структури /връзки/.

 

Лекарски екип:

Д-р Иван Узунов /Ортопедия и травматология/

Д-р Игнат Цанков /Хирургия, Ортопедия и травматология/

Доц. Ангел Ангелов /Ортопедия и травматология/