Информация за пациентите

 

Тук ще намерите полезна информация за:

  • клиничните пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК
  • редът за приемане в болницата
  • необходимите принадлежности при постъпване в болницата
  • свижданията и получаването на информация от близките
  • храненето и болничния режим
  • избор на лекар и екип
  • избор на стая
  • придружители по време на болничния престой
  • доплащането на скъпоструващи консумативи