За нас

Керамичен завод Мирково е собственост на Фирмата “Пролайф Технолоджи” ЕООД, която е регистрирана през V.1993 г.  и закупува неработещата керамична фабрика в с. Мирково. След 4 месечен период на ремонтни и възстановителни работи, през септември 1993 г. производството на тухли е възстановено. Този завод е първия частен след промените през 1989 г. Фабриката работи с персонал от около 60 души непрекъснато по десет месеца годишно.

През периода 2001-2002 г във фабриката е проведена мащабна реконструкция на глиноподготовката на стойност над 350 000 лева със собствени средства, което рязко подобрява качеството. Бурното развитие на строителството от преди кризата и недостатъчният капацитет на българските заводи доведе до внос на повече тухли от произвежданите в България. Отчитайки горепосоченото, фирмата в своята дейност е осъществявала проучване на нови находища на глини и усъвършенстване на  технологичните процеси в действащата фабрика и увеличаване на капацитета. Логично развитие на тези процеси е и проектът за изграждане на нова технологична линия от съвременен тип.

От 2010 г. собственика е председател на Съюза на керамиците. Производствената база е с площ над 80 000 квм на която е разположен действащ завод за керамични изделия и е в процес на пуск е нова технологична линия, от най-съвременен тип. За нейното проектиране сме събрали екип от най-добрите специалисти в Европа, България и Турция. Завода работи по уникална технология, плод на дългогодишния ни опит и усилията на тези хора.