КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

  • YAK1AL

Четец за магнитни карти с клавиатура и контролер.

  • Персонални пропускни системи - турникети

Двупосочен турникет - до 500 човека на час.

  • Терминал за персонални безконтактни карти

Изделието е създадено с мобилно предназначение за търсене чрез оглед на умишлено и злонамерено укрити пакети или предмети под каросерии, ниши, двойни дъна, ъгли или други трудно достъпни места на моторни, водни или въздушни превозни средства 

  • Биометрични системи за контрол на достъпа

Ограничаването на достъпа до определени места вече е обусловено от последните изисквания към сигурността в световен мащаб. Използването на биометричните системи за контрол вече е една необходимост, породена от все по-бързо промениящите се условия и днешния все по-несигурен свят. Биометричните системи за контрол се основават на индивидуалните биомерични характеристики на всеки човек - пръстов отпечатък, ирисово заснемане, звукова честота на гласа, геометричното съоношение на човешкото лице. В зависимост от степента на сигурност и съответното ограничаване на достъпа, се използват различни нива за контрол.

  • Системен режим за контрол на достъпа и работното време

Системата за контрол на достъпа и работоното време дава възможност за: 

• Наблюдение в реално време на достъпа до врата и алармените събития; 
• Управление достъпа на посетители; 
• Активиране и деактивиране на карти; 
• Автоматично изтриване при изтичане на срока на картата; 
• Регионална / глобална Anti Pass Back защита; 
•Опции за визуализиране на събития на карта, изпращане на е-mail, допълнителни звукови сигнализации; 
• Дефинирани от потребителя справки за контрол на достъпа; 
• Прехвърляне на данните в табличен и текстови формат на файл; 
• Работа в мрежа и др.