ДОМОФОНИ И ВИДЕОДОМОФОНИ

  • Ч/Б Видеодомофон

Видеодомофон с черно-бяла видеокамери с инфрачервено осветление. 

Този домофон е предназначен за видеонаблюдение, раговор и контрол на посетителите. Има възможност за двупосочна аудио връзка и управлвние на електромагнитна брава. Вграденото инфрачервено осветяване дава възможност да наблюдавате посетителите дори и през нощта, без да е необходимо допълнително осветление. Възможно е да се наблюдава пространството пред камерата дори и да няма позъняване, чрез включването на монитора.

  • Ч/Б Видеодомофон със скрита камера

Черно-бял видеодомофон с вандалоустойчив външен панел със скрита камера. 

Този домофон е предназначен за видеонаблюдение, раговор и контрол на посетителите. Има възможност за двупосочна аудио връзка и управлвние на електромагнитна брава. Игления обектив на камерата я прави незабележима, a специалния копрус - трудно достъпна за разрушаване. Има модерен и елегантен дизайн.

  • Едноабонатен видеодомофон

Видеодомофонната система дава възможност за ефективен контрол на посетителите, чрез разговор и наблюдение Този домофон е предназначен за видеонаблюдение, разговор и контрол на посетителите в еднофамилни жилища. Има възможност за двупосочна аудио връзка и управление на електромагнитна брава. Вграденото инфрачервено осветяване дава възможност да наблюдавате посетителите дори и през нощта, без да е необходимо допълнително осветление. Възможно е да се наблюдава пространството пред камерата дори и да няма позъняване, чрез включването на монитора. 

  • Видео домофон със СТОП - ПАМЕТ

Мултифункционален дигитален видеодомофон, позволяващ контрол на външните събития за дълго време. Инфрачервеното осветяване дава възможност за ясен образ и през нощта, така че картината да е ясна, надеждна и практична за наблюдение. Възможност за управление на електромагнитна брава и двустранна аудио връзка. С чип за дигитално записване на картини, този домофон дава предимството да може да се запишат до 64 картини, дори и когато няма обитатели. Лесното опериране с него дава възможност да се прегледат записаните картини само с един бутон. 

  • Едноабонатни и многоабонатни домофонни инсталации

Едноабонатни домофонни инсталации 
Тази домофонна инсталация е предназначена за еднофамилни жилища. Чрез едноабонатния домофон има възможност за контрол на посетителите в жилището, както и възможност за управление на електромагнитна брава, отваряна на закрито, светлинен индикатор при отворена входна врата. Има двустанна аудиовръзка. Изцяло метален панел при входната врата. 

Многоабонатни домофонни инсталации 
Тази домофонна инсталация е предназначена за многофамилни жилища. Има възможност за дистанционно отваряне на електромагнитната брава отвътре, контролиране достъпа до жилището и стълбищните площадки, двустранна Домофонни инсталации аудиокомуникация, светлинен индикатор при отворена входна врата. Изцяло метален панел при входната врата.