Дейност

“КВЕЛ” проектира и изгражда системи за видео наблюдение и контрол на достъпа, системи за сигурност и охрана.

Тя разчита както на собствена продукция, така и на внос от реномирани световни фирми. 

Освен изпълнението на различни класически системи за видеонаблюдение и контрол,специализирани видео системи на КВЕЛ , работят в ТЕЦ Варна, АЕЦ Козлодуй – за подводно наблюдение и запис на водите в топъл и охладителен канал; в ТЕЦ “Соловей Девня”, “Златна панега цимент” – специализирани видеосистеми за контрол на въглищно и мазутно стопанство и транспортни линии; в Циментови заводи Враца и Плевен – специализирани промишлени термо-видеосистеми за наблюдение процесите в пещи; във Висш Медицински институт Плевен – като се започне от контрол на достъпа и видео и пропускни систем, до специалидирана медицинска видео-апаратура за епилептично болни и ЕЕГ мониторинг; в БТК – РУД Плевен, Община Плевен, Областна администрация  -  контрол на достъпа и антитерористични системи.

Основна насоченост в дейностите на фирмата е да се предоставят на нашите клиенти не само разработени и завършени системи за Контрол на достъпа, а и методики за обслужване и работа на същите с цел приобщаване на потребителя за използване на максимум огромните възможности на системите за Контрол на достъпа (в частност видеомаблюдението). 

Фирма “КВЕЛ” цели в ежедневната си дейност да наложи и популяризира разбирането, че системите за Контрол на достъпа в това число и видеонаблюдението не са само охранителни, както са добили гражданственост по конюктурни причини, а имат и предназначение за контрол и превенция на: трудовата дисциплина, технологичната дисциплина, при възникване на трудови злополуки и крупни промишлени аварии. 

“КВЕЛ” има регистрирани няколко собствени разработки  и  патенти с приложимост при спасителни работи в условията на крупни промишлени аварии, земетресения и бедствия, мобилна система за видеонаблюдение и запис под вода,  мобилна система за специализиран оглед на пътно-транспортни средства.