За нас

Карина 4 е частна фирма, създадена в гр. Пловдив през 1990 г.

Фирмата е специализирана в производството на пластмасови опаковки.

Карина 4 може да реши комплексно изискванията, свързани с дизайн, изработка на инструменти и висококачествени изделия.

Карина 4 разполага с шприц и бласт автомати, машинши за тампон печат, топъл печат и технологично оборудван инструментален цех, напълно отговарящ на нуждите на производството и ремонта на инструменти.

Използвани материали- PETG, PVC, PEHD, PELD, PP, PS. Карина 4 произвежда матрици за бласт и шприц автомати.