Категория: Енергетика » Мрамор, гранит, гнайс, варовик

Град: Сеново (Русе)

Адрес: обл. Русе, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 виж карта

Телефон: 0899 905 965; 084/612 500

Уеб сайт: www.kaolin.bg

Share

Фелдшпат

Фелдшпатът е основен компонент за производството на стъкло и керамика. 
Суровината, която добиваме в Южна България, преработваме интензивно, за да произведем висококачествени продукти, като гарантираме постоянния им състав. 
Използвайки специфичните характеристики на суровините от находищата ни, разработихме продукт, който има ниска точка на топене. Това подобрява ефективността на производството на нашите клиентите, а също и до намаляване емисиите на въглероден двуокис. 
Усилия в момента сме насочили към въвеждане на технология за пълно оползотворяване на преработваната суровина. Като резултат целим драстично намаляване или дори елиминиране на отпадни продукти от производството. По този начин свеждаме до минимум негативния ефект от производството върху природата.